Til- og ombygning af villa, heriblandt bindingsværk –
Odense M

Til- og ombygning af villa, heriblandt restaurering af bindingsværk. Som en del af til- og ombygningen blev der udskiftet flere unikke vinduespartier, som blev specielt fremstillet til opgaven.

Placering – Odense M
ENTREPRISEFORM – Hovedentreprise
Årstal – 2018