Tagudskiftning – Odense M 

Udskiftning og ændring af tagbeklædning, samt ændre kvist til Veluxvindue.

Placering – Odense M
ENTREPRISEFORM – Hovedentreprise
Årstal – 2020