Seks nye seniorboliger til udlejning –
Lebæk Ejendomme

Opførelse af seks nye seniorboliger, samt carporte og skure til udlejning. Vi stod i spidsen for den indledende fase af byggeriet, herunder udformningen af boligerne og udenomarealerne, samt udfærdigelse af lokalplanen for området. Dobbelthusene er tilpasset grundens udforming, så arealet udnyttes på den bedst mulige måde.
Som en del af tømrerentreprisen stod vi blandt andet for opbygning af den bærende trækonstruktion, samt montering af døre og vinduer. Indvendigt er vægge og lofter beklædt med gips, der er lagt gulve, monteret køkkener og indvendige døre. 

Placering – Vissenbjerg
ENTREPRISEFORM – Totalentreprise
Årstal – 2019
BYGHERRE – Lebæk Ejendomme
ARKITEKT – Fjordhauge Arkitekt & Ingeniørfirma
INGENIØR – Fjordhauge Arkitekt & Ingeniørfirma