Renovering af Tommerup Skole –
Assens Kommune

Totalrenovering af skolebygning i fagentreprise. Tagkonstruktionen blev forstærket og oprettet, så den var klar til nye teglsten lagt i mørtel. Alle døre og vinduer blev udskiftet til nye 3 lags energiruder med samme udtryk som de eksisterende. Indvendigt blev der opsat nye akustiklofter, samt vægmonterede akustikfelter for at opnå det bedste miljø for børnene i SFO’en og skolen. Der blev lavet flere arkitektoniske løsninger i form af brandimprægneret birkekrydsfinerplader og læringstrapper i højkantsparket.

Placering – Tommerup
ENTREPRISEFORM – Fagentreprise 
Årstal – 2019
Bygherre – Assens Kommune
ARKITET – CREO Arkitekter A/S
Ingeniør – L. P. Madsen A/S