AT BEVARE OG SIKRE GAMLE KLASSISKE BYGGETRADITIONER ER EN DEL AF VORES SJÆL

Fredede og bevaringsværdige bygninger samt bindingsværkshuse har en særlig plads i vores hjerte, og vi har lige siden etableringen i 1998 udført en lang række renoveringer og rekonstruktioner rundt om i Danmark. Vores målsætning er at være med til at sikre disse bygningers bevaringsværdi for både ejere og for samfundet.

Vores afdeling for fredede og bevaringsværdige bygninger samt bindingsværkshuse er en dedikeret specialistafdeling, hvor medarbejderne er håndplukkede ud fra individuelle kompetencer, engagement og deres særlige viden om historiske byggetraditioner, konstruktioner og regler.

Afdelingen løser alle typer af opgaver, hvor formålet er at bevare og sikre gamle klassiske bygninger, og som noget specielt har teamet bl.a. særlig erfaring med at udføre renoveringer og rekonstruktioner af kirker.

Mange års erfaring skaber tryghed hos vores kunder

Afdelingen ledes af Jan Pihl, der har mere end 15 års erfaring med renoveringer, rekonstruktioner og tilbygninger inden for fredede og bevaringsværdige bygninger samt bindingsværkshuse og kirker, og han brænder for at sikre de klassiske byggetraditioner.

Vi arbejder med det udgangspunkt, at hvert enkelt projekt er unikt. Teamet kender de særlige regionale og historiske forskelle i konstruktionsteknikker, byggetraditioner og materialer og kan derfor udføre den enkelte opgave både nænsomt og æstetisk, så historien bevares og bygningens stil og identitet beholdes.

Vores store forkærlighed for de klassiske byggetraditioner betyder også, at vi har stor respekt for, at ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger samt bindingsværkshuse meget ofte har et helt unikt tilhørsforhold til – og viden om – deres huse. Derfor lægger vi stor vægt på at udføre opgaverne i tæt dialog med ejeren og med stor fleksibilitet i planlægningen og udførelsen. Vi ved, at tryghed for kunden er afgørende ved denne type projekter.

Vi råder over vores eget store og moderne snedkerværksted, hvor alle former for specialopgaver løses.

Hvis særlige opgaver kræver det, rådfører vi os gerne med Center for Bygningsbevaring i Raadvad, der er Danmarks førende videncenter for håndværk og bygningsbevaring.

Kontakt os

Når du vælger Lebæk A/S som partner i dit projekt, er du således sikret den størst mulige professionelle rådgivning og vejledning samt den bedst mulige håndværksmæssige udførelse.

Hvis du vil vide mere om afdelingen for fredede og bevaringsværdige bygninger samt bindingsværkshuse
– eller drøfte en opgave med os, er du velkommen til at kontakte Jan Pihl direkte på telefon 2880 8552 eller på e-mail jp@lebaek.dk